DSC08498 (1)

AAVIT se podílí na přípravě a spuštění IT Fitness Testu 2023

AAVIT se podílí na přípravě a spuštění IT Fitness Testu 2023

Dnes v ranních hodinách proběhla za účasti zástupců AAVIT tisková konference ke slavnostnímu spuštění IT Fitness Testu pro rok 2023. Jde o iniciativu, která si klade za cíl otestovat digitální kompetence žáků a studentů základních a středních škol. AAVIT je společně s Česko.Digital gestorem projektu pro Českou republiku.

https://itfitness.eu/cs/

IT Fitness Test bude v letošním roce otevřen v regionu V4 a na Ukrajině. Hlavním partnerem, který celý projekt zastřešuje, je slovenská platforma Digitálná Koalícia. IT Fitness Test byl nejprve otevřen na Slovensku a postupně se začal rozšiřovat i do dalších zemí v regionu. Jeho obsah je pravidelně updatován, aby odpovídal celkovému technologickému pokroku ve společnosti. V České republice jde o druhý ročník.

Vyplnění testu trvá zhruba jednu hodinu a celkem čítá 100 (verze pro střední školy) nebo 80 (verze pro základní školy) otázek. Ty jsou koncentrovány do pěti základních tematických bloků: Internet, Bezpečnost a počítačové systémy, Komplexní úlohy, Kancelářské nástroje a Sociální sítě a kolaborativní nástroje. Principem testu je schopnost respondenta logicky uvažovat, zapojovat kritické myšlení a využít všech dostupných programů, aplikací a zdrojů na internetu. Žáci a studenti si testy mohou udělat nejen ve školních učebnách výpočetní techniky, ale i doma nebo na telefonu. Po jejich dokončení uvidí svůj výsledek.

Jsme rádi, že záštitu nad projektem převzalo několik významných tuzemských partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. A to konkrétně Svaz průmyslu a dopravy ČR, Microsoft, Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohou nám pomoci především oblasti propagace iniciativy.

Věříme, že význam této iniciativy přesahuje oblast školství a vzdělávání, neboť digitální kompetence jsou v současnosti alfou a omegou budování moderní ekonomiky. U drtivé většiny pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou jsou zcela nezbytné a celkově výrazně ubývá pracovních pozic, které žádným způsobem byť jen elementární digitální kompetence nevyžadují. Česká republika se v posledních letech potýkala se systematickým nedostatkem pracovních sil, což není způsobeno pouze prostým nedostatkem pracovníků, ale i jejich nedostatečnými kompetencemi. Máme za to, že podobné iniciativy jako IT Fitness Test pomohou posílit konkurenceschopnost české ekonomiky a zajistit kvalifikovanou pracovní sílu nejen pro sektor průmyslu, ale u služeb.