Akce

AKCE

Události, na kterých se AAVIT podílí

Prezentace iniciativy Laptops for Ukraine na akci Úřadu vlády na podporu digitální odolnosti Ukrajiny
27. února 2023

Virtuální podnik v inovačním prostředí (nejen) hl. města Prahy
1. března 2023

Doprovodná podnikatelská mise ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely do USA pod záštitou Hospodářské komory
12. března – 19. března 2023

Konference EuroPython 2023
17. – 23. července 2023