Členství

Členství – AAVIT.CZ

Staňte se členem Asociace a připojte se k sítí českých a evropských lídrů z IT a digitálních služeb.

Podpora podnikání a posílení digitálního ekosystému

Legislativa

Připomínkovaní a formování legislativy v rámci DIGITALEUROPE, propojování IT sektoru a státní správy, prosazování zájmů sektoru aktérů z prosperujícího digitálního odvětví, zajištění rovných podmínek a příznivého podnikatelského prostředí.

ai-g41f09ef58_1920

Financování z veřejných zdrojů

Zajištění veřejného financování, připomínkování výzev, podpora pro začínající podniky a nastartování spin off prostředí, zkoumání evropských finančních vyhlídek s cílem podpořit růst a inovace na digitálním trhu. 

cyber-glasses-g9f50e2581_1920

Publicita

Networkingové příležitosti, posílení PR komunikace, podpora viditelnosti a atraktivnosti IT průmyslu, propojení IT sektoru se školami, osvěta v oblasti digitálních kompetencí.

5G sítě

Digitalizace je pohledem do budoucnosti

obrázek 22_9 AAVIT_2. členská schůze (2)

Co Vám členství v AAVIT přinese?

01.
Získáte přístup k důležitým novinkám v oblasti IT a digitalizace.
02.
Zesílíte svůj hlas při prosazování Vašich zájmů vůči orgánům veřejné správy v oblasti legislativy a veřejné podpory.
03.
Stanete se členy největší evropské digitální asociace DIGITALEUROPE.

Jak se stát členem?

hands-g768422b76_1920
1. Vyplníte formulář nebo nám zanecháte zprávu
ai-g41f09ef58_1920
2. Obdržíte přihlášku, platební řád a informace k členství
Trh práce v IT - AAVIT
3. Potvrdíte přihlášku a akceptujete stanovy Asociace
AAVIT - Digitalizace státní správy
4. Po uhrazení poplatku se stáváte členem AAVIT

Poplatek za členství a služby v AAVIT začíná na 25 000 Kč ročně podle typu a velikosti podnikatelského subjektu.

Fotka_summit

Aktuální informace a výzvy

Dynamický digitální trh neustále sledujeme a přinášíme aktuální informace nebo legislativní změny přicházející z EU.