Členství

Členství

Staňte se členem Asociace a připojte se k sítí českých a evropských lídrů z IT a digitálních služeb.

Podpora podnikání a posílení digitálního ekosystému

Legislativa

Připomínkovaní a formování legislativy v rámci DIGITALEUROPE, propojování IT sektoru a státní správy, prosazování zájmů sektoru aktérů z prosperujícího digitálního odvětví, zajištění rovných podmínek a příznivého podnikatelského prostředí.

Legislativa - Akt o Datech

Financování z veřejných zdrojů

Zajištění veřejného financování, připomínkování výzev, podpora pro začínající podniky a nastartování spin off prostředí, zkoumání evropských finančních vyhlídek s cílem podpořit růst a inovace na digitálním trhu. 

Financování z veřejných zdrojů - Funding - VR

Publicita

Networkingové příležitosti, posílení PR komunikace, podpora viditelnosti a atraktivnosti IT průmyslu, propojení IT sektoru se školami, osvěta v oblasti digitálních kompetencí.

Publicita

Digitalizace je pohledem do budoucnosti

AAVIT členství

Co Vám členství v AAVIT přinese?

01.
Získáte přístup k důležitým novinkám v oblasti IT a digitalizace.
02.
Zesílíte svůj hlas při prosazování Vašich zájmů vůči orgánům veřejné správy v oblasti legislativy a veřejné podpory.
03.
Stanete se členy největší evropské digitální asociace DIGITALEUROPE.

Jak se stát členem?

Podpora digitalizace
1. Vyplníte formulář nebo nám zanecháte zprávu
Legislativa - Akt o Datech
2. Obdržíte přihlášku, platební řád a informace k členství
Trh práce v IT - AAVIT
3. Potvrdíte přihlášku a akceptujete stanovy Asociace
AAVIT - Podpora digitalizace, výzkumu a vývoje v IT
4. Po uhrazení poplatku se stáváte členem AAVIT

Poplatek za členství a služby v AAVIT začíná na
25 000 Kč ročně podle typu a velikosti podnikatelského subjektu.

Aktuální informace a výzvy

Dynamický digitální trh neustále sledujeme a přinášíme aktuální informace nebo legislativní změny přicházející z EU.