Emise / Emissions

Digitalizace snižuje emise

Digitalizace / Udržitelnost

Digitalizace snižuje emise

Česká republika v roce 2019 splňovala všechny emisní cíle stanovené na období 2020 – 2029. Do splnění cílů pro rok 2030 však máme daleko. Pomoci může digitalizace a inovativní technologie, které hrají klíčovou roli při snižování emisí a zlepšování ekologické udržitelnosti.

Praha, Česká republika, 13. října 2021 – Podle zářijové statistiky DESA splňovala Česká republika emisní cíle v kategoriích amoniak (NH3), nemethanové těkavé organické sloučenin (NMVOC), oxid dusný (NOx), jemné částice prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů (PM25) a oxid siřičitý (SO2).

Některé emise je potřeba snížit až o 50 procent

Do roku 2030 bude muset Česko snížit emise:

  • amoniaku o 10 %
  • nemethanových těkavých organických sloučenin o 30 % – 50 %
  • oxidů dusného o 30 % – 50 %
  • jemných částic prachu o aerodynamickém průměru menším nebo rovném 2,5 mikrometrů o více než 50 %
  • oxidu siřičitého o 10 % – 30 %. 

Podniky mají na znečišťování ovzduší také svůj podíl. Kiwi má pobočky již v 9 zemích světa. Díky tomu, že jsme plně digitalizovaní, daří se nám výrazně snížit množství emisí, které naše společnost vyprodukuje,” říká ke snižování emisí Oliver Dlouhý, zakladatel Kiwi.com.

Dodává: „Digitalizace má u nás dvě roviny. Ta interní pro nás znamená, že veškeré firemní procesy dokážeme řídit na dálku, online, nemusíme se potkávat, a tudíž ani jezdit či létat mezi pobočkami. Druhou rovinou je digitalizace prodeje letenek a naše algoritmy. Spolupracujeme s dopravci tak, abychom vytěžovali dopravní kapacity na maximum a letadla nelétala zbytečně prázdná, potažmo hledáme jejich pozemní alternativy.”

36 miliard korun na digitalizaci

Podle odborníků je důležité pro splnění těchto emisních cílů přesvědčit nejen firmy ale i stát, aby se naplno vrhl do digitalizace procesů. „Věříme, že k tomu pomůže i Národní plán obnovy, kde ze 180 miliard korun na škody způsobené pandemií koronaviru půjde celých 20 % právě na digitalizaci,upozorňuje Jaromír Hanzal, předseda Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. 

Jiří Ferenc, majitel průmyslové firmy Fermat k tématu dodává: “Pro splnění emisních cílů musíme postupovat systematicky a kombinovat více faktorů. Digitalizace je samozřejmě na místě, ovšem neméně důležité je zajistit i čistou energii v dostatečném množství. Participujeme na globálním a velmi slibném projektu Tokamak Compass, který má zjednodušeně řečeno vyrobit energii stejným způsobem jako slunce, tzn. termonukleární fúzí. Pro lidstvo by to znamenalo bezpečný a prakticky neomezený zdroj energie.” 

Jak digitalizace pomáhá ve snižování emisí: 
  • Snižování papírové korenspondence
  • Snižování zbytné mobility digitalizací úřadů 
  • Zefektivnění výrobních procesů a samotné výroby
  • Zefektivnění využití elektrické energie

Dalším střípkem pro snížení emisí je také snížení zbytné mobility. K tomu má pomoci digitalizace státní správy. “Cílem je, aby lidé nemuseli obíhat různé úřady s tištěnými formuláři. Důležité je také jednotlivé úřady propojit. Taková forma digitalizace přispěje ke komfortu občana a zajistí také to, že všechny potřebné záležitosti vyřídí z domova,” dodává Jiří Horyna ze společnosti eMan.