aavitIMG_2170

Norská mise AAVIT. SMART cities v praxi

Mezinárodní aktivity / Partnerství a networking

Norská mise AAVIT. SMART cities v praxi

V průběhu tohoto týdne jsme navštívili Norsko s cílem čerpat znalosti a know-how v oblasti konceptu SMART Cities a zároveň hledat nové obchodní příležitosti pro naše členy. Cestu pomáhala organizovat norská asociace Abelia, s kterou jsme v průběhu minulého roku navázali konstruktivní spolupráci prostřednictvím našeho společného členství v DIGITALEUROPE

Udržitelnost a kvalita života jdou ruka v ruce

Naší první zastávkou bylo město Trondheim, kde jsme se nejprve setkali s představiteli soukromé výzkumné organizace SINTEF. Ta je největší svého druhu v Norsku a mimo jiné specializuje na inovativní řešení v oblasti Smart Cities. Též je velmi úspěšná v získávání finančních prostředků z evropských rámcových programů na podporu VaV. Zástupci SINTEF vyjádřili zájem navázat spolupráci s relevantními českými subjekty, které by byly přizvány v roli partnerů do budoucích konsorciálních projektů. V rámci prohlídky areálu SINTEF jsme rovněž měli šanci prohlédnout si laboratoř pro koncept ZEB (zero emission buildings). Digitální systémy jsou přirozeně jeho páteří.

Následně jsme zavítali do budovy městské radnice, kde nám zástupci města Trondheim popisovali své zkušenosti s nastavením vhodného metodického prostředí pro implementaci a hodnocení chytrých řešení a vysvětlili nám jejich roli v celkovém rozvoji města. Popsali, jakými indikátory je vliv zaváděných opatření měřen a jakou roli hraje spolupráce města s univerzitním sektorem, potažmo organizací SINTEF. Město Trondheim je jedním z nesporných evropských VaV lídrů. Má přes 200 tisíc obyvatel, přičemž VaV sektor se na pracovním uplatnění jeho obyvatel podílí na české poměry těžko uvěřitelnou jednou sedminou.

Druhý den jsme se přesunuli do hlavního města Oslo. Během dopoledního programu jsme se sešli s Paulem Chaffeym, který v minulosti 12 let působil jako CEO asociace Abelia a pomohl ji vybudovat do podoby silného hráče v prostředí norské politické a ekonomické sféry. Paul má zkušenosti i z exekutivy, stejně jako současný CEO asociace Abelia Øystein E. Søreide, který byl setkání rovněž přítomen. Dostali jsme cenné rady, jakými způsoby lze fungování naší asociace vylepšit a posílit její postavení ve veřejném prostoru. Bylo mimořádně zajímavé slyšet, s jakými problémy se v současné době norská ekonomika potýká a že udržitelnost a energetika jsou zcela zásadními tématy i v této vyspělé a na zdroje bohaté zemi.

Odpolední program opět patřil setkáním se zástupci municipalit. První zastávkou bylo město Bærum nedaleko Osla, které je zajímavé z pohledu urbanistického rozvoje. Město se v současné době rozrůstá v prostorách bývalého letiště, což vytváří jedinečnou příležitost pro implementaci SMART Cities řešení v komplexní podobě. Kompletní infrastruktura celé jedné městské části je totiž budována od nuly.

Chytrá řešení rovněž pomáhají infrastrukturu efektivně plánovat, neboť pracují s daty o pohybu osob či dopravních prostředků. Naším posledním setkáním byla schůzka přímo se zástupcem hlavního města. Ten nám předal mimořádně zajímavé informace o tom, jak probíhá komunikace mezi městem Oslo a soukromým sektorem z pohledu nabídky a poptávky inovativních řešení. Zároveň popsal i některé mechanismy, které mají přinést potřebné finanční stimuly pro vývoj a implementaci SMART Cities aplikací, jež ve výsledku zvedají životní úroveň obyvatelstva. 

Inspirace i obchodní příležitost

Náš celkový dojem z cesty je takový, že Norsko inspirativní zemí, a to nejen pokud jde o oblast Smart Cities. Energetická účinnost a udržitelnost jsou hlavními hybateli společenské debaty, přičemž v současné se už politickému tlaku vyrovnal tlak ekonomický, který této debatě nemilosrdně udává tón. To vše samozřejmě souběžně se snahou zvýšit životní úroveň a komfort obyvatelstva.

V českém kontextu poskytuje norská cesta hned několik příležitostí. Veřejný sektor a municipality se mohou inspirovat norskými opatřeními, které pomáhají zvyšovat kvalitu života obyvatel a hospodárně vynakládat čím dál tím omezenější zdroje. Vedle toho mohou české inovativní subjekty, především malé a střední podniky, navázat spolupráci s norskými partnery, a to nejen v oblasti evropských výzkumných programů. Internacionalizace je jedním ze symptomů rozvoje společnosti a norské strana může nabídnout mimořádně atraktivní partnery.

Účastnící Norské mise AAVIT