DIGITALEUROPE

NTA Summit: Příprava českého předsednictví EU

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

NTA Summit: Příprava českého předsednictví EU

Ve dnech 3. a 4. května 2022 se v Praze uskuteční NTA (National IT Association) Summit DIGITALEUROPE. Při jeho příležitosti do Prahy přicestuje generální ředitelka DIGITALEUROPE paní Cecilie Bonefeld-Dahl a zástupci IT asociací z celé Evropy.

Summit byl svolán do Prahy z důvodu blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.

Náplní NTA Summit bude zhodnocení činnosti DIGITALEUROPE v uplynulém období a situace na Ukrajině, projednávání evropských legislativních aktů v oblasti IT a digitalizace, diskuze o prioritách českého předsednictví v téže oblasti a setkání tematických pracovních skupin.

Před zahájením summitu rovněž dojde k neformálním setkáním paní Bonefeld-Dahl s několika ministry české vlády a dalšími významnými stakeholdery, na kterých budou slaďovány pozice DIGITALEUROPE a České republiky pro nadcházející období.

AAVIT se jako člen DIGITALEUROPE na organizaci summitu výrazně podílí a pomáhá navazovat kontakty mezi DIGITALEUROPE a českými představiteli. Lze očekávat, že v roli prostředníka mezi největší evropskou digitální asociací a českou administrativou bude pokračovat i během českého předsednictví. Díky tomu bude mít šanci ovlivnit přípravu klíčové evropské legislativy a podpořit zájmy svých členů a českého IT sektoru.