Summit DIGITALEUROPE v Praze

V Praze proběhl summit DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

V Praze proběhl summit DIGITALEUROPE

Z Prahy se v uplynulých dnech stalo centrum evropské digitalizace. Hostila totiž dvoudenní summit největší evropské digitální platformy DIGITALEUROPE. Náplní akce bylo setkání jejích členů v podobě zástupců oborových a IT asociací z celé Evropy.

Naše Asociace je historicky prvním českým členem DIGITALEUROPE. Organizace sdružuje významné hráče z prostředí byznysu, a to přední světové technologické giganty jako Google, Microsoft, Facebook a mnoho jiných. Za zajišťování a organizování summitu jsme obdrželi milé ocenění „members of the month“, které zdůraznilo náš přínos pro zdárné konání celé akce.

Digitální legislativa jako priorita českého předsednictví v Radě EU

Místo pro realizaci summitu nebylo vybráno náhodně. Blíží se české předsednictví v Radě EU, během kterého se do horké fáze dostane příprava a schvalování několika zásadních legislativních aktů na evropské úrovni.

Mezi ně patří především European Chips Act, který má za cíl výrazně zvýšit produkci čipů na území EU a stabilizovat dodavatelské řetězce. Dále pak European Data Act, jenž se zaměřuje na posílení výměny dat napříč hospodářskými sektory nebo European AI Act, který si klade za cíl vytvořit vybalancovaný legislativní základ pro používání umělé inteligence. Též byla diskutována evropská spolupráce v cloudové oblasti nebo otázky spojené s digitalizací zdravotnictví.

Za českou administrativu vystoupil v roli řečníka náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko, který shrnul priority českého předsednictví v digitální oblasti a odpověděl na dotazy účastníků summitu. Lze konstatovat, že představitelé DIGITALEUROPE vzhlížejí k záměrům české administrativy s optimismem.

V neposlední řadě byla důkladně diskutována válka na Ukrajině a způsoby, jakými se členové platformy mohou aktivně podílet na materiální i jiné pomoci ukrajinské straně. Rozličné IT technologie hrají při obraně Ukrajině zásadní roli, přičemž zejména asociace ze zemí střední a východní Evropy jsou v tomto ohledu velmi aktivní.

Diskuse s českými lídry o digitální transformaci

Summitu předcházelo neformální setkání generální ředitelky organizace Cecilie Bonefeld-Dahl s několika předními představiteli České republiky z oblasti politiky a administrativy.

Nejprve s vicepremiérem pro digitalizaci Ivanem Bartošem a náměstkem Očkem diskutovala problematiku Národního plánu obnovy a vytvoření vhodného legislativního rámce, aby firmy nebyly zbytečně regulovány a zároveň byla respektována ochrana práv jednotlivce v digitálním světě.

Následně se při setkání s viceprezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem dotkla otázky posilování IT sektoru včetně vhodné úpravy vzdělávacího systému a podpory digitalizace podniků.

S ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou probrala výzkum a vývoj v IT, například i v kontextu využití výsledků aplikovaného výzkumu pro účely obrany Ukrajiny v současném konfliktu. A to jak z hlediska ochrany kritické infrastruktury před kybernetickými útoky a bojem proti desinformacím, tak přímo při vedení vojenských operací.