European Health Data Space - digitalizace zdravotnictví

Digitalizace zdravotnictví na evropské úrovni výrazně akceleruje

Evropská legislativa

Digitalizace zdravotnictví na evropské úrovni výrazně akceleruje

Evropská komise v předchozích týdnech představila draft European Health Data Space (EHDS, Evropský prostor pro zdravotní údaje). Jde o iniciativu, která má vytvořit jednotný trh pro služby a produkty digitálního zdravotnictví (e-health) na celém území Evropské unie.

Iniciativa EHDS pomůže dosáhnout znatelného pokroku ve způsobu poskytování zdravotní péče. Umožní lidem kontrolovat a využívat jejich zdravotní údaje doma i v jiných členských státech EU.

Díky EHDS budou mít lidé okamžitý a snadný přístup ke svým lékařským údajům v elektronické podobě, a to zdarma. Tyto údaje mohou snadno sdílet s ostatními zdravotníky v jiných členských státech, což zefektivní poskytování zdravotní péče. Občané budou mít plnou kontrolu nad svými údaji a budou schopni sami přidávat informace, opravovat chybné údaje, stejně jako omezovat přístup ostatním a získávat informace o tom, jak a k jakým účelům jsou jejich údaje využívány.

Pro zajištění ochrany práv občanů musí všechny členské státy vytvořit či jmenovat příslušné orgány pro digitální zdravotnictví. Tyto orgány se budou podílet na přeshraniční digitální infrastruktuře, která bude podporovat sdílení údajů pacientů.

EHDS přinese větší odolnost zdravotnických systémů

EHDS vytváří pevný právní rámec pro využívání zdravotních údajů pro výzkum, inovace, veřejné zdraví, tvorbu politik a regulační účely. Za přísných podmínek budou mít výzkumní pracovníci, inovátoři, veřejné instituce nebo zástupci průmyslu přístup k velkému množství vysoce kvalitních zdravotních údajů, které jsou zásadní pro vývoj léčebných postupů, vakcín nebo zdravotnických prostředků. Tím se zajistí lepší přístup ke zdravotní péči a zvýšena odolnost zdravotnických systémů.  

Přístup všech zúčastněných stakeholderů k těmto údajům bude vyžadovat povolení od speciálních orgánů, které budou ve členských státech zřízeny. Bude umožněn pouze tehdy, pokud budou požadované údaje použity pro konkrétní účely, v uzavřeném a bezpečném prostředí a bez hrozby odhalení totožnosti jednotlivce. Přísně zakázané bude používání údajů k aktivitám, které poškozují občany, jako je vyvíjení škodlivých výrobků či služeb nebo zvyšování pojistného.

„V AAVIT tuto iniciativu jednoznačně vítáme. Zároveň si uvědomuje nároky, které na zdravotnická zařízení i státní správu bude klást její implementace,“ tvrdí ředitel AAVIT Jaromír Hanzal. Zřízení EHDS může přinést tolik potřebný stimul pro razantnější digitalizaci českého zdravotnictví. „Především v této oblasti vidíme značný potenciál pro české firmy, aby vyvinuly a nabídly trhu navazující digitální řešení,“ dodává Hanzal.