Digital Single Market - Jednotný trh EU

Společně pro evropský digitální trh do roku 2023

DIGITALEUROPE

Společně pro evropský digitální trh do roku 2023

Jednotný trh EU je jako třicetileté manželství přímo v srdci evropského projektu, které naléhavě potřebuje obnovu. Skutečně integrovaný trh, na němž společnosti působí na jednom trhu podle jednoho souboru pravidel, má sílu uvolnit 719 miliard EUR během pěti let1 a pomoci EU přilákat investice ve výši 745 miliard EUR, které jsou nezbytné pro dvojí transformaci do roku 2030.

Pokud mají digitální společnosti setrvat v EU, musí jim být umožněno rychle škálovat

Pouze 10 ze 1002 největších technologických společností podle tržní hodnoty a pouze 8 % jednorožců3 pochází z EU. Podle našich neperspektivnějších společností jsou největšími překážkami pro škálování v Evropě4

 • nadměrná a překrývající se regulace,
 • rozdílná pravidla v jednotlivých členských státech, 
 • nedostatek investic, 
 • přístup k talentům a datům.

To vše jsou problémy, se kterými jednotný digitální trh EU dlouhodobě bojuje. 

My, níže podepsaných 29 evropských sdružení zastupujících různá odvětví v rámci odvětví digitálních technologií, jsme určili následující oblasti, které si žádají okamžitou reakci.

 1. Vytvoření skutečného trhu rizikového kapitálu EU odstraněním nadbytečné byrokracie, které přiláká investory a inovace uvnitř našich hranic. Pro evropské firmy, které potřebují více než 50 milionů eur, se téměř vždy stává cílem americký trh.
 1. Podporovat společnosti zabývající se umělou inteligencí a investice do rozvoje umělé inteligence pro společenský prospěch, jakož i zajistit jasnost mezi Aktem o umělé inteligenci a stávajícími zákony. Evropa může být majákem důvěryhodného vývoje AI.
 1. Podpořit digitální transformaci tradičních průmyslových odvětví vyjasněním pravidel EU pro přístup k údajům a jejich sdílení, včetně ochrany duševního vlastnictví, kybernetické bezpečnosti a interakce mezi GDPR a stávajícími odvětvovými zákony. Klíčovým příkladem jsou zdravotní údaje.

 1. Posílit digitální odolnost Evropy zajištěním jednorázového kybernetického reportingu v členských státech a konsolidací řízení EU s cílem maximalizovat dostupnost vzácných kybernetických specialistů.

 1. Maximalizovat příležitosti plynoucí z 6G technologie pro každý členský stát, a to koordinací politiky a odstraněním překážek pro poskytovatele infrastruktury, které je odrazují od poskytování investic.

 1. Provést revoluci v poskytování veřejných služeb prostřednictvím digitalizace, zajistit nákladovou efektivitu a hodnotu pro daňové poplatníky harmonizací právních předpisů o zadávání veřejných zakázek a podporou celoevropského zadávání veřejných zakázek, a umožnit tak novým digitálním společnostem, které poskytují služby evropskému veřejnému sektoru, aby se v EU rozšiřovaly.

 1. Umožnit scalepům najímat ty nejlepší talenty zjednodušením postupů pro najímání zaměstnanců v rámci EU a ze zahraničí.

V příloze tohoto dopisu naleznete zprávu, která upozorňuje na hlavní oblasti složitosti, jež v současnosti brání bezproblémovému fungování podniků v rámci jednotného digitálního trhu EU, a konkrétní doporučení k jejich řešení. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu je politická pozornost věnovaná harmonizaci jednotného trhu zásadnější než kdykoli předtím. Nadále budeme podporovat EU a její členské státy ve snaze identifikovat a řešit všechny překážky, které brání podnikům v růstu a setrvání v Evropě, a mohli jsme tak naplno využít potenciál jednotného digitálního trhu EU.


 1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_427 ↩︎
 2. CompaniesMarketCap ↩︎
 3. CBInsights ↩︎
 4. https://digital-europe-website-v1.s3.fr-par.scw.cloud/uploads/2021/02/DIGITAL-EUROPE-SCALING-IN-EUROPE-REPORT.pdf ↩︎