53543203940_cdb302c7e0_o

AI, MedTech či energetika – klíčová témata Masters of Digital 2024

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

AI, MedTech či energetika – klíčová témata Masters of Digital 2024

21. února se uskutečnila konference Masters of Digital 2024, kterou jako svou vlajkovou událost každoročně pořádá DIGITALEUROPE. Letošní ročník byl už třetím, který jsme mohli interaktivně zhlédnout.

Akce byla významně ovlivněna volbami do Evropského parlamentu, před kterými DIGITALEUROPE rozjela intenzivní kampaň na podporu evropského digitálního byznysu. Prvním krokem DIGITALEUROPE bylo vydání digitálního manifesta v listopadu loňského roku. Při příležitosti Masters of Digital 2024 zveřejnili další dokument The Single Market Love Story, který ukazuje, s jakými překážkami se potýkají evropské inovativní startupy ve snaze prorazit na trhu a komercializovat svůj produkt.

Digitalizace je příležitost, nemůžeme ji brzdit

Key note letošní konference pronesl belgický premiér Alexander de Croo. Vyzdvihl úlohu digitálních technologií pro budování moderních konkurenceschopných ekonomik a vyzval k ještě hlubší evropské spolupráci. Rovněž si pochvaloval podporu center kompetence v oblasti čipů a polovodičů, z nichž jedno je právě v Belgii. Zopakoval dlouho známou pravdu, že v Evropě jsme mimořádně silní v základním výzkumu, ale růst společností a uvádění produktů na trh je výrazně snazší ve Spojených státech.

Jednotlivé panely se zabývaly řadou témat, pro která je digitalizace zásadní, případně jsou zásadní pro digitalizaci.

Oblast regulace je další konstantou všech podobných diskuzí. Compliance proces přináší obrovské finanční výdaje a časové prodlevy, která mohou zmařit skvělá inovativní řešení ještě před tím, než jsou uvedena na trh. Žádný start-up, ani etablovaná firma bez ohledu na velikost, nechce utrácet své cenné zdroje za právníky místo za programátory. Stejně tak jsou starou známou bolístkou roztříštěná pravidla zadávání veřejných zakázek.

Témata, která hýbou světem

Infrastruktura a energetika jsou dalšími tématy, která pro oko laika nemusí vypadat jako zásadní pro vytvoření moderní digitální ekonomiky a společnosti. Avšak jejich vliv je zásadní. V Evropě jsou pořád ještě obrovské rozdíly, pokud jde o pokrytí rychlým internetem, což ostatně máme tu čest znát i z mnohých regionů České republiky.

Pokud jde o energetiku, její vztah k digitálním řešením je reciproční. Na jednu stranu víme, že mnoho z nich vyžaduje pro své fungování energii. Na druhou stranu je digitalizace klíčovým nástrojem ke zvýšení energetické efektivity. Senzory, chytré přípojky a umělá inteligence jsou budoucností energetiky. Zaznělo mnoho hlasů o tom, že je třeba co nejdříve skoncovat s fosilními palivy, ale je otázkou, zda tyto výzvy nenarážejí na ekonomické a fyzikální limity.

Už evergreenem posledních měsíců jsou diskuze ohledně umělé inteligence. Panelisté se shodli na tom, že má tato technologie potenciál změnit společnost a ekonomiku podobně, jako internet v devadesátých a nultých letech.

Za další tzv. kritické technologie jsou považovaný biotechnologie, čipy a polovodiče a kvantové technologie. Evropě už dnes roste v oblasti umělé inteligence tvrdá konkurence. Vedle obligátních Spojených států a Číny ji tvoří i země v regionu Perského zálivu, především Spojené arabské emiráty. Jenom budoucnost ukáže, do jaké míry se právě schválený AI Act stane příležitostí a do jaké míry spíš překážkou pro nová AI řešení.

Zdravotnictví, finanční sektor a kybernetická bezpečnost

V případě zdravotnictví je nejdůležitějším faktorem posílení důvěry obyvatel EU, aby mohlo být maximálně digitalizováno, a tím i zefektivněno. Vedle toho též vytvořit flexibilní a zároveň bezpečné prostředí pro využívání obrovského množství dat, která zdravotní systém generuje. To úzce souvisí i s kybernetickou bezpečností. Alfou a omegou je vzdělávání populace a rozšiřování základních digitálních dovedností, které obyvatelům umožní bezpečně navigovat v digitálním prostoru. Což vytváří další oslí můstek směrem k digitalizaci finančního sektoru. Tu dnes nesmírně komplikuje nedostatečná finanční i digitální vzdělanost velké masy populace, díky které nelze plně využít její potenciál.

Potřebujeme skutečný single market

Účast na akci Masters of Digital 2024 posílila náš dojem. Evropa se v digitální problematice točí v jakémsi začarovaném kruhu.

Na jednu stranu naprosto přesně ví, co ji trápí, ale zároveň implementace řešení je v přímém protikladu s inherentně protekcionistickou, paternalistickou a byrokratickou povahou institucí EU i jednotlivých evropských států.

Ovšem je třeba brát v potaz, že mezi 27 státy přeci jen existují rozdíly a různé národní administrativy dokáží prostor, který jim evropská legislativa vykolíkuje, využít různě. Česká republika se bohužel dlouhodobě nachází v situaci, kdy na nespornou legislativní zátěž ze strany EU ještě nabaluje vlastní překážky, mnohdy způsobené specificky rigidním výkladem (nejen) evropské legislativy a předpisů.

Jsou to stokrát omílaná slova, která je třeba zmínit i po sto prvé.