Tisková konference - vyhodnocení IT Fitness Test

2. ročník IT Fitness Testu dokončilo úspěšně 74 207 respondentů – téměř 10krát více než loni

IT Fitness Test / Mezinárodní iniciativy

2. ročník IT Fitness Testu dokončilo úspěšně 74 207 respondentů – téměř 10krát více než loni

Komplexní test digitálních kompetencí IT Fitness Test 2023 V4 a Ukrajiny pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol překonal všechna očekávání. V České republice se do něj v druhém ročníku zapojilo 88 695 a úspěšně test dokončilo 74 207 respondentů.

Do akce se také letošním partnerům testu – Česko.Digital, AAVIT, Microsoft s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – povedlo zapojit celkem 1 146 ukrajinských žáků. Ve všech zemích Visegrádské čtyřky a Ukrajiny se testování celkem zúčastnilo 146 252 respondentů. Vyhlášení výsledků testu bylo součástí zahajovacího dne Týdne pro Digitální Česko, na Úřadu vlády se následně konala panelová diskuse.


Projekt IT Fitness Test V4 + Ukrajina je nejkomplexnější bezplatný online test digitálních dovedností v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Hlavním cílem projektu bylo měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů, kdy se hodnotila jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání. 

Na organizaci testování se letos podílely nezisková organizace Česko.Digital ve spolupráci s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). „Díky datům z IT Fitness Testu budeme mít konečně reálnější přehled o úrovni digitálních kompetencí jak žáků, studentů, učitelů, tak široké veřejnosti. Z přehledové studie od Nadace OSF, STEM a CZ.Nic z března letošního roku totiž vyplývá, že dosavadní existující data o digitálních kompetencích vycházejí pouze ze sebehodnocení a chybí audit digitálních dovedností české veřejnosti. Data z IT Fitness Testu mají potenciál tuto mezeru zaplnit,“ říká Martina Habová, marketing and communication lead v Česko.Digital.

Testování se zúčastnilo 34 815 žáků základních a 33 194 studentů středních a vysokých škol. Průměrná úspěšnost žáků základních škol se ustálila na úrovni 53 %, u studentů středních a vysokých škol byla průměrná hodnota 48 %. Největší zastoupení měli na základních školách dívky/chlapci ve věku 14 let a v případě SŠ a VŠ to byli studenti ve věku 16 let. 

Nesmírně nás těší, že historicky 2. ročník IT Fitness Testu v České republice skončil obrovským úspěchem – otestováním desetinásobku osob oproti roku 2022. Z pohledu naší asociace, která zastupuje zájmy sektoru IT a digitalizace, jde o jeden z kroků, který by měl pomoct nastartovat důležitou diskuzi o vlivu digitálních kompetencí na českou ekonomiku. České firmy mohou implementovat moderní digitální technologie pouze za předpokladu, že je pracovníci budou umět efektivně a bezpečně ovládat. Digitální vzdělávání musí začít už na úrovni základních a středních škol a musí probíhat způsobem, který mladé lidi bude motivovat k dalšímu prohlubování dovedností v této oblasti, doplňuje Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum (AAVIT). 

Odbornou záštitu nad projektem pro letošní ročník převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a také místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Rozvoj digitálních dovedností v celoživotní perspektivě je jednou z priorit nejen pro Českou republiku, ale také na evropské úrovni v kontextu naplňování společných digitálních cílů do roku 2030 v rámci EU. „I z tohoto důvodu jsem rád, že jsme za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohli IT Fitness Test podpořit. Výstupy IT Fitness Testu vnímám jako užitečné zhodnocení digitálních dovedností žáků tak, aby jich mohlo být využito pro přípravu dalších opatření a aktivit s cílem smysluplně a efektivně rozvíjet digitální dovednosti nejen žáků, ale také dospělých v České republice,“ uzavírá zmocněnec pro digitální vzdělávání a digitalizaci při ministerstvu školství Martin Úlovec.

Mapování a zvyšování digitálních dovedností jsou pro potřeby resortu školství i jednotlivých aktérů vzdělávání podpořeny jak novým pilířem Digitální vzdělávání v rámci strategie Digitální Česko, tak i evropskou strategií a legislativou, které jsou součástí programu Digitální dekáda 2030. Důležitou součástí naplňování cílů digitálního vzdělávání je rovněž i mezinárodní spolupráce s členskými zeměmi Evropské unie, včetně spolupráce s Ukrajinou.

Rozdělení respondentů IT Fitness Test 2023

Mezinárodní srovnání – celkové počty respondentů

Mezinárodní srovnání – celkové počty respondentů

*v tomto grafu je uvedena průměrná úspěšnost o 1 p.b. vyšší než v předchozím grafu, je to z toho důvodu, že tato data zahrnují i dospělou populaci a pedagogy

Rozdělení respondentů v jednolitých krajích

Jihočeský kraj4 737Středočeský kraj8 318
Jihomoravský kraj9 131Ústecký kraj6 448
Karlovarský kraj2 436Vysočina3 468
Královéhradecký kraj4 628Zlínský kraj4 893
Liberecký kraj3 012Nezařazení 125
Moravskoslezský kraj8 606
Olomoucký kraj5 875
Pardubický kraj3 133
Plzeňský kraj2 667
Praha6 730
Otestovali jsme 2/3 SŠ a VOŠ – 66,6 %

Otestovali jsme téměř 1/3 českých ZŠ – 28 %


Partneři a organizátoři ve státech zapojených do projektu

Generální partner

Partneři

Patronát