ICT

Trendy českého ICT sektoru v přehledné studii

Studie a průzkumy

Trendy českého ICT sektoru v přehledné studii

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) v listopadu vydala srovnávací analýzu ICT sektoru v České republice, která komplexně vysvětluje přínosy ICT sektoru na příkladech jeho přidané hodnoty nebo investic do výzkumu a vývoje, a jasně prokazuje, proč je pro náš region klíčové systematicky podporovat odvětví ICT. Analýza je součástí klastrového projektu AAVIT s cílem poskytnout členům dokument, díky kterému mohou lépe zacílit své obchodní aktivity a mohou jej využít k prosazování svých ekonomických a jiných zájmů.   

“Nejde jenom o samotný vývoj software nebo výrobu digitálních komponent, ale nezastupitelnou úlohu, kterou ICT má napříč všemi ekonomickými odvětvími, od služeb po průmysl”, říká Jaromír Hanzal, ředitel AAVIT.  

“Česká ekonomika potřebuje zvýšit efektivitu práce, a to zejména prostřednictvím aplikovaní inovací a mnohé z nich jsou právě v IT a digitalizaci. ICT vyrábí výrobky a poskytuje služby o vysoké přidané hodnotě, je to nástroj pro výzkum a vývoj.” – úryvek z analýzy – citace Martin Hriška, CEO 24 Vision

Jako asociace zastupující zájmy českých technologických firem vnímáme, že v České republice chybí cílená politika podporující inovace v  ICT sektoru. Máme tu několik dotačních nástrojů na podporu VaV, ale těm většinou chybí specifičtější sektorové zacílení na ICT. Z praxe víme, že pokud se stát snaží plošně podporovat všechno, pořádně nepodporuje nic. Nejde však jen o veřejnou podporu, ale o legislativní nastavení, zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovních sil a celkové vnímání ICT byznysu.

Česká republika musí chápat důležitost tohoto segmentu ekonomiky a začít ho co nejvíce rozvíjet. Nikoliv formou všemožných strategií, ale praktickými kroky. Sektor informačních a komunikačních technologií je průřezovým odvětvím napříč všemi sektory ekonomiky. Základem našeho hospodářství zůstává průmysl, ale vedle něj bychom rovněž rádi vytvořili robustní sektor služeb a progresivních ICT. Věříme, že tato studie bude jedním z impulsů pro posílení jejich podpory. 

“Máme v oboru řadu úspěšných firem, které exportují do celého světa – většinou služby, nikoliv výrobky, jak jsme v Česku stále zvyklí. České IT firmy hledí do budoucnosti s optimismem a mají všechny předpoklady k tomu, aby se staly novým motorem české ekonomiky.”, dodává Jaromír Hanzal.

Klíčová zjištění vyplývající ze studie:
  • Přímý, nepřímý nebo indukovaný podíl ICT na celkovém HDP je 11,4 % a neustále roste. Je to nejvíce ze všech zemí regionu Trojmoří.
  • Podle předpokladů Ministerstva financí ČR by měl v roce 2023 HDP klesnout o 0,5 %. Růst ICT sektoru by měl naopak dosáhnout růstu ve výši 4-7 %.
  • Výdaje na výzkum a vývoj v rámci ICT sektoru dnes dosahují téměř jedné třetiny celkových výdajů na VaV. Vztáhneme-li objem investic na VaV v ICT k celkovému českému HDP, Česká republika zajímá se současnou mírou 0,34 % páté místo na evropském žebříčku. Většina výdajů jde z privátních zdrojů.
  • Sektor ICT dlouhodobě vykazuje mnohem vyšší růst než růst ekonomiky jako celku. Podle údajů Světové banky a OECD rostla v posledních letech globální reálná přidaná hodnota v odvětví ICT o 5,8 % ročně (měřeno složenou roční mírou růstu) ve srovnání s 1,7 % růstem celkové globální ekonomiky, tedy téměř čtyřnásobně.
  • Sektor IT produkuje výrazně vyšší přidanou hodnotu, než ostatní sektory ekonomiky – zejména ve srovnání s tradičními průmyslovými odvětvími.
  • V současné době činí průměrná hrubá měsíční mzda 43 193 korun. Průměrná mzda v segmentu průmyslu byla na úrovni celorepublikového průměru, tj. 43 492 korun. Průměrná mzda v segmentu informačních technologií činila 75 522 korun a meziročně vzrostla o 5 270 korun.