Manifest DIGITALEUROPE

Manifesto DIGITALEUROPE. EUROPE 2030: A DIGITAL POWERHOUSE

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

Manifesto DIGITALEUROPE. EUROPE 2030: A DIGITAL POWERHOUSE

Organizace DIGITALEUROPE v listopadu zveřejnila svůj vizionářský manifest „Europe 2030: A Digital Powerhouse”, ve kterém nabízí 20 řešení, jak z Evropy učinit světového lídra v oblasti pokročilých technologií, jako je umělá inteligence a kybernetika. Zároveň zvýšit její digitální odolnost a zajistit, aby z digitální transformace měli prospěch všichni.

“Co se Evropy týče, jde o hodně“, uvedla Cecilia Bonefeld-Dahl, generální ředitelka DIGITALEUROPE.  

„V posledních pěti letech jsme byli svědky pandemie, která se vyskytne jednou za život, hospodářské a klimatické krize a války na našich hranicích. Jedinou konstantou byla pozitivní role, kterou digitální technologie sehrály při zvyšování naší odolnosti.

EU správně zařadila digitální technologie na přední místo svých priorit: od roku 2019 jsme byli svědky bezprecedentních investic do digitálních technologií ve výši 150 miliard eur, a to od fondů na obnovu COVID až po cílenou strategii Digitální dekáda inspirovanou naším posledním manifestem. Uplynulých pět let však přineslo také tsunami regulací, které digitální prostor regulují.  

Faktem je, že většinu cílů, které jsme si stanovili my i Evropská komise, jsme nesplnili. Poučili jsme se z toho – nemůžeme regulovat cestu k úspěchu, musíme přemýšlet o tom, jak implementovat, jak motivovat, jak spolupracovat. Tento manifest předkládá plán 20 řešení, jak vrátit Evropu na správnou cestu.“ 

Manifest přichází v kritické době pro Evropu poté, co Evropská komise ve své zprávě 2023 odhalila, že EU zaostává v plnění zásadních cílů Digitální dekády. EU si klade za cíl, aby do roku 2030 využívalo big data 75 % podniků, avšak v současné době se předpokládá, že jich bude pouze 34 %. Podobně zaostává i zavádění umělé inteligence, a to o 20 p.b. 

Navíc počet malých a středních podniků prodávajících přes alespoň jednu evropskou hranici se od roku 2019 ustálil na přibližně 8 % oproti cíli 30 % do roku 2025 a pouze jedna z deseti nejziskovějších technologických společností na světě má sídlo v EU.

Jak udělat z Evropy digitální velmoc? 

Naše řešení:

  • Cíl dosáhnout 25 % výdajů na digitalizaci pro všechny fondy EU a NATO, který navazuje na úspěch fondů obnovy po covidové pandemii. 
  • Zhodnocení a zefektivnění pravidel EU v oblasti dat. Než zavedeme další pravidla upravující data, ujistěme se, že stávající pravidla fungují, odstraňme jejich překrývání a v případě potřeby je upravme. 
  • Povinný regulační sandboxing s podniky před vstupem právních předpisů v platnost. Nový způsob provádění „kontroly konkurenceschopnosti“ po vzoru naší (DIGITALEUROPE) vlastní práce na testování zákona o umělé inteligenci.  
  • „Dvojitý přechodový fond“ pro koordinaci investic do transformativních zelených technologií. Ne nutně nové fondy, ale moudřejší vynakládání těch, které máme, na naše společné priority. 
  • Komise měřená novými klíčovými ukazateli výkonnosti v oblasti digitální transformace a snadného podnikání. Nová horizontální úloha zaměřená na digitalizaci klíčových hospodářských odvětví, odstraňování překážek jednotného trhu a dosahování cílů Digitální dekády. 

Klíčové ukazatele výkonnosti pro rok 2030 

V návaznosti na strategii Komise pro digitální desetiletí stanoví manifest více klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které budeme používat k měření politiků a našeho pokroku při plnění cíle stát se do roku 2030 digitální velmocí. Některé z těchto klíčových ukazatelů výkonnosti zahrnují: 

  • 75 % společností v EU využívá služby cloud computingu, big data a umělou inteligenci. 
  • Zdvojnásobení počtu jednorožců v EU. 
  • 30 % evropských malých a středních podniků obchoduje přes alespoň jednu evropskou hranici. 
  • 85 % společností v EU využívá informační a komunikační technologie ke snížení své ekologické stopy. 
  • 50 % občanů, kteří mají digitální dovednosti na „vyšší než základní úrovni“. 

„Tyto klíčové ukazatele výkonnosti jsou ambiciózní, ale jsou dosažitelné. Pokud budeme spolupracovat, můžeme z Evropy do roku 2030 udělat digitální velmoc.“

Cecilia Bonefeld-Dahl