1699543167510

Presidency Summit DIGITALEUROPE v Bruselu

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

Presidency Summit DIGITALEUROPE v Bruselu

V předchozích dvou dnech jsme se účastnili již našeho historicky čtvrtého setkání národních IT asociací DIGITALEUROPE, které vždy probíhá v členské zemi, jež bude následující půlrok předsedat Radě Evropské unie. Proto jsme se vydali do Bruselu, který je i tak dlouhodobě středobodem evropské politiky.

DIGITALEUROPE využila této strategické lokality ke zveřejnění svého nového manifesta. Jeho hlavním cílem je vytvořit z EU digitální velmoc a zvrátit její zaostávání za USA a Čínou. Slavnostnímu představení bylo kromě generální ředitelky DIGITALEUROPE Cecilie Bonefeld-Dahl přítomno několik europoslanců ze čtyř frakcí a diskutovali spolu naši digitální budoucnost.

Summit DIGITALEUROPE přinesl do pozornosti několik dalších témat. Vedle hlavního leitmotivu v podobě manifesta byla projednávána rovněž problematika digitálních dovedností. Cílem DIGITALEUROPE je, aby v roce 2030 měla více než polovina obyvatel EU digitální kompetence, které jsou na vyšší než základní úrovni. Ke splnění tohoto cíle je samozřejmě nutné nejenom zajistit kvalitní vzdělávání na základních a středních školách, ale rovněž se zaměřit i na posilování digitálních kompetencí našich starších spoluobčanů, což je ještě větší výzva.

Jako už se stalo tradicí posledních NTA summitů, opět přišla na přetřes připravovaná evropská digitální legislativa. Tentokrát bylo nejvíc pozornosti věnováno dojednávání AI Aktu. Zástupci evropského digitálního byznysu, stejně jako členové klastru AAVIT, jsou mimořádně znepokojeni restrikcemi, kterými jeho navrhovaná podoba komplikuje vývoj a implementaci umělé inteligence. Věříme, že bude možné legislativní návrh ještě dostatečně liberalizovat, neboť považujeme za naprosto nemyslitelné svazovat nejprogresivnější odvětví dnešní doby byrokratickými nařízeními.

V neposlední řadě jsme měli možnost navštívit výzkumné pracoviště organizace Imec, jednoho z lídrů v oblasti nanoelektroniky a digitálních technologií a osobně jsme poznali relevantní osoby, které budou odpovědné za digitální problematiku během belgického předsednictví na jaře 2024. Tyto kontakty a znalosti jsou velmi důležité pro naše klastrové aktivity a zkvalitňování služeb členům klastru AAVIT v rámci klastrového projektu.