Sympozium Modernizační a strukturální fondy, dotace a granty jako příležitost pro ekonomiku

Uspořádali jsme klastrové sympozium pro oblast fundraisingu

Fundraising / Panelové diskuse

Uspořádali jsme klastrové sympozium pro oblast fundraisingu

Dnes jsme měli tu čest uspořádat společně s Ekonomickým deníkem klastrové sympozium s názvem Modernizační a strukturální fondy, dotace a granty jako příležitost pro ekonomiku. Bylo součástí našeho klastrového projektu, který má mimo jiné za cíl i poskytovat členům AAVIT poradenství a přehled v oblasti fundraisingu.

Ředitel AAVIT Jaromír Hanzal a zástupci našich členů Juraj Strieženec, ACCA z Kiwi.com a Ondrej Homola z N1 se účastnili nabitého panelu, v kterém vystoupil třeba ministr životního prostředí Petr Hladík, vrchní ředitel Sekce Fondů Ministerstva průmyslu a obchodu Marian Piecha, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman nebo předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna.

K našemu potěšení se myšlenky ostatních panelistů velmi často překrývaly s našimi dlouhodobými názory. Členové klastru AAVIT měli šanci se zeptat kompetentních osob nejen na dlouhodobé problémy, s kterými se potýkají pro tvorbě projektových žádostí a realizaci projektů, ale rovněž na specifika jednotlivých nástrojů podpory.

Věříme, že výstupy sympozia povedou ke kultivaci společenské debaty ohledně grantového prostředí v ČR a k postupnému odbourávání překážek, jež dnes brání plnému využití potenciálu, který v oblasti VaVIT a digitalizace subvenční nástroje jako dotace vytvářejí.