CEE Digital Coalition Summit Varsaw

Ohlédnutí za digitálním summitem Digital Coalition ve Varšavě

Mezinárodní aktivity / Partnerství a networking

Ohlédnutí za digitálním summitem Digital Coalition ve Varšavě

Jak jsme již v minulosti letmo zmínili, v druhé polovině září jsme zúčastnili velkého digitálního summitu v polské Varšavě. Šlo o naši druhou účast po loňské premiéře, kdy jsme se zároveň stali členy CEE Digital Coalition. Ta sdružuje ICT a obchodní asociace z regionu Trojmoří (území dnešní východní Evropy a Rakousko).

Bylo pro nás zajímavé se setkat s kolegy a kolegyněmi ze zemí, jejichž ekonomiky se potýkají s obdobnými výzvami, jako ta naše. Součástí summitu CEE Digital Coalition byla politická diskuze, věnující se budoucí roli zemí z regionu v Trojmoří a způsobům, jak posílit jejich vliv v evropské debatě. Na druhé straně jsme probírali i praktická témata a diskutovali vliv ICT sektoru na budování inovativního ekosystému, v kterém se daří start-upům, respektive malým a středním podnikům, vytvářejícím vysokou přidanou hodnotu.

Podařilo se nám navázat kontakty s novými partnery z regionu CEE a získané zkušenosti a poznatky využijeme v rámci našeho klastrového projektu. Především z pohledu přípravy na implementaci významných legislativních návrhů.

AAVIT zdůraznil důležitost včasného jednání

Ředitel asociace Jaromír Hanzal vystoupil v panelu CAPTURING THE POWER OF DIGITAL ECONOMY. Jeho cílem bylo prodiskutovat, jak vytvořit prostředí podporující digitální inovace a zhodnotit dopad digitální transformace na naše ekonomiky a společnost.

Součástí summitu byla i prezentace zajímavé komparativní studie zemí regionu Trojmoří, která se zaměřila na jejich ICT sektor. Vyplývá z ní řada zajímavých poznatků, kterým se v budoucnu budeme detailněji věnovat.


Do budoucna je rovněž plánováno pozvat na summit i reprezentanty jiných entit než obchodní a IT asociace, a to včetně studentů. 

Hlavní výstupy ze summitu jsou následující:
  • sdělit politické priority španělskému předsednictví,
  • projednat účast koalice na summitu 3SI a podnikatelském fóru ve Vilniusu v Litvě,
  • projednat zapojení koalice do konference Masters of Digital,
  • projednat s Polským hospodářským institutem vytváření budoucích zpráv a analýz.

Celkově na nás udělal dojem zápal, s jakým naši polští kolegové přistupují k organizaci summitu. Stejně tak jsme si nemohli nepovšimnout dynamického rozvoje Varšavy, který kopíruje progres, jež Polsko za posledních několik let učinilo. K tomuto tématu pro zajímavost přikládáme nějaké statistiky.