Členská schůze AAVIT

3. setkání AAVIT úspěšně za námi

Členové

3. setkání AAVIT úspěšně za námi

Minulý týden v úterý 26. září jsme se v prostorech Villy Richter setkali u příležitosti už třetí členské schůze asociace a digitálního klastru AAVIT.

Setkání předcházela tiskové konference, na které jsme prezentovali výsledky našeho výzkumu mezi firmami v oblasti znalosti připravované digitální legislativy, zejména na evropské úrovni. Šlo o aktivitu, kterou jsme realizovali jako součást našeho klastrového projektu s cílem zmapovat legislativní prostředí pro členy klastru AAVIT.

Následovalo samotné setkání členů, které se neslo ve velmi uvolněném a neformálním duchu. Ředitel AAVIT Jaromír Hanzal shrnul naše aktivity za poslední rok a nastínil, kam se v budoucnu chceme ubírat. Kvitoval nárůst naší členské základny, která se od posledního setkání v září 2022 téměř zdvojnásobila.

Po formální schůzi následovalo neformální setkání přátel AAVIT, na kterém jsme měli tu čest přivítat celou řadu zajímavých hostů z řad podnikatelského i veřejného sektoru. Ze strany veřejného sektoru šlo především o poskytování informací k fundraisingu pro členy klastru AAVIT, a to v podobě přehledu vhodných dotačních nástrojů a úskalí, která se týkají jejich využívání. Na jeho zahájení vystoupilo několik řečníků. Prezident AAVIT a CEO Kiwi.com Oliver Dlouhý sdělil svoji vizi budoucího rozvoje České republiky, spojeného s opuštěním tradičního paradigmatu České republiky coby výhradně průmyslové země, produkující hmotné výrobky.

Štěpán Hofman, šéf kabinetu ministra, předal vzkaz od ministra Jozef Sikela, ve kterém zdůraznil své pevné odhodlání vytvořit z podpory digitalizace a jednou z hlavních priorit MPO. Zároveň ocenil úspěchy českých firem v tomto oboru.

Marian Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU MPO, přiblížil, jak jsou nástroje veřejné podpory využívány k financování digitálních a IT projektů, a projevil odhodlání v tomto směru pokračovat.

Petr Filipi, ředitel Odboru digitalizace a internetu MPO, detailněji rozebral technické aspekty předkládání projektů a komunikaci, kterou MPO vede se zástupci podnikatelského sektoru při přípravě grantových výzev.

Potom už následovala volná zábava. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem členům i nečlenům za účast na akci. Pevně věříme, že se brzy opět uvidíme!