2. Členská schůze AAVIT

AAVIT má za sebou 2. členskou schůzi

Členové

AAVIT má za sebou 2. členskou schůzi

Dne 22. září se uskutečnila v pořadí 2. členská schůze AAVIT v prostorách Grandium Hotel Prague. Proběhla formou pracovní snídaně za účasti členů a zástupců asociace a pozvaných hostů. 

Po formálním přivítání vystoupil se zajímavým příspěvkem náměstek Sekce fondů EU Marian Piecha. Poskytl informace k probíhajícím i budoucím dotačním nástrojům ve své gesci, které je možné pro oblast digitalizace, IT a výzkumu a vývoje využít. Jeho vystoupení obsahovalo užitečná doporučení a upozornění z dotační praxe a bylo zakončeno živou debatou s členy AAVIT.

Následoval samotný program schůze, který se nesl v duchu procedurálních záležitostí spojených s fungováním AAVIT. Nejdůležitějším programu bodem bylo odhlasování úprav stanov AAVIT na základě praktických zkušeností z uplynulého období. Rovněž došlo k představení nových členů, kteří do asociace vstoupili od poslední členské schůze a představení plánu aktivit do června 2023.

„V následujícím období se chystáme výrazně zaměřit na projektovou činnost, a to v oblasti Norských fondů programu EU4Ukraine a iniciativy Trojmoří.“

ředitel AAVIT Jaromír Hanzal

Chtěli bychom jménem AAVIT ještě jednou poděkovat všem zástupcům našich členů, kteří se členské schůze účastnili. Doufáme, že se budeme v podobně přátelské atmosféře scházet i nadále a bude nás přibývat.

Oceňujeme Vaši důvěru a ujišťujeme Vás, že i v této nejisté době budeme stát za Vámi a hájit zájmy sektoru IT a digitalizace.