alexandre-lallemand-Pcs3mOL14Sk-unsplash

Mlčící většina: 70 % českých společností se neplánuje vyjadřovat k připravované legislativě [průzkum]

Studie a průzkumy

Mlčící většina: 70 % českých společností se neplánuje vyjadřovat k připravované legislativě [průzkum]

Praha, 26. září – Informovanost a angažovanost českých firem v oblasti legislativy je různorodá. Alarmující je, že téměř polovina jich nemá povědomí o připravované evropské (digitální) legislativě. Pokud však jde o českou legislativu, 65 % firem tvrdí, že jsou o legislativním vývoji, který by mohl mít dopad na jejich podnikání, informovány. Ochrana soukromí a sdílení dat jsou oblasti, kde více než polovina podnikatelů pociťuje legislativní omezení. Nasvědčují tomu výsledky průzkumu, který provedla Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) mezi českými firmami. 

„Důvodem může být špatné povědomí o tom, kdy se do připomínkovacího procesu zapojit. Spousta podniků si například myslí, že evropské digitální legislativě by měli věnovat pozornost až v momentě, kdy se adaptuje u nás. To už je ale pozdě. Druhým důvodem může být neznalost dopadů na jejich podnikání, a tudíž domněnka, že se jich legislativa netýká,“ říká ředitel AAVIT Jaromír Hanzal, která se snaží v připomínkování českým firmám pomáhat. 

Podnikatelé řeší legislativu v momentě, kdy ji potřebují

Překvapivě 70 % firem nemá zájem připomínkovat evropskou legislativu před jejím začleněním do českého právního řádu, a to i přes možný dopad na jejich činnost. To vyvolává otázku: Je tento nezájem způsoben nedostatečnou informovaností, nebo hlubším nezájmem o legislativní záležitosti? 

Podnikatelé nesledují změny pravidelně. Zákony ale nelze připomínkovat zpětně. Čtvrtina podnikatelů uvedla, že má ve firmě pověřenou osobu, která se zabývá připravovanou legislativou, 35 % využívá externího partnera, ale téměř polovina nevěnuje dané oblasti pozornost. 

České společnosti by měly mít také slovo v procesu tvorby legislativy. I na jejich podnikání bude mít dopad. Vše se samozřejmě odvíjí od jejich velikosti. Jak jsme mohli vidět z výsledků průzkumu, ty větší si mohou dovolit mít své vlastní lidi či najmout externisty. Ty menší, pokud nejsou součástí nějaké sdružující asociace, nemohou řadit legislativu mezi své priority,“ říká Hanzal. 

Povědomí o tom, jaké zákony se na evropské úrovni připravují, firmy nemají

Ať už se jedná o Akt o umělé inteligenci, Akt o datech či další legislativu, téměř polovina respondentů neměla povědomí o tom, jaké zákony se na evropské úrovni připravují. Lepší přehled měly společnosti u české legislativy, kde 65 % respondentů povědomí má. Všechny velké podniky (250+ zaměstnanců), kromě jediného, uvedly, že povědomí jak o českých, tak evropských legislativách týkajících se digitální problematiky, mají. 

Nejznámějšími zákony mezi podnikateli jsou Zákon o bankovní identitě a eGovernment. Připravované zákony, jako jsou Akt o kybernetické bezpečnosti a Akt o datech, které budou mít vliv na každý podnikatelský subjekt, zná pouhá polovina podnikatelů. Akt o čipech zná jen 20 % podnikatelů. 

Například Evropský akt o čipech (European Chips Act) by mohl mít významný dopad na společnosti, protože by mohl změnit podobu polovodičového průmyslu v EU, potenciálně změnit dodavatelské řetězce, dynamiku trhu a úsilí o dodržování právních předpisů. Tato legislativa může rovněž stimulovat inovace a mít dopad na mezinárodní obchodní vztahy, což by si mohlo vyžádat strategické úpravy a investice podniků v různých odvětvích,“ nastiňuje pro ilustraci některé konkrétní možné dopady Hanzal. 

Otázka z průzkumu o digitální legislativě

Digitální transformace je pro podniky stále palčivý problém

Digitální transformace zůstává pro podniky nejvyšší prioritou, 74 % z nich se touto zásadní změnou aktivně zabývá. Společnosti se také zaměřují na digitální technologie a inovace, kterým se věnuje téměř polovina z nich, zatímco třetina dává přednost digitálním obchodním strategiím. Další klíčovou oblastí je kybernetická bezpečnost, na posílení její účinnosti pracuje 35 % společností. Kromě toho je velkým tématem také umělá inteligence.

Jak můžeme vidět, z průzkumu vyšlo, že 67 % podniků uskutečňuje kroky k implementaci umělé inteligence do svých procesů, což odráží všudypřítomný vliv technologií v dnešním firemním prostředí, který do budoucna jen poroste. Proto bychom měli podporovat výzkum nových technologií, tím podporovat růst českých firem a českého HDP a mít nastavena pravidla správně a pro všechny,“ říká Juraj Strieženec, COO společnosti Kiwi.com.

Otázka z průzkumu
O průzkumu

Kvalitativní průzkum byl proveden mezi 49 českými firmami mezi červencem a zářím 2023. Jednalo se o kombinaci menších, středních a velkých podniků, v největším zastoupení z oborů IT, finance, telekomunikace či e-commerce. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké mají české firmy povědomí o navrhované digitální legislativě a zmapování současné situace ve firmách.

Celý průzkum