Laptops for Ukraine - IT pro Ukrajinu

IT pro Ukrajinu. Česká IT komunita spojila své síly

Laptops for Ukraine / Mezinárodní iniciativy

IT pro Ukrajinu. Česká IT komunita spojila své síly

Dnes v dopoledních hodinách proběhla na Úřadu vlády u příležitosti ročního výročí ruského vpádu na Ukrajinu speciální akce pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše s názvem IT pro Ukrajinu.

Zástupci AAVIT a jejích vybraných členů byli coby dlouhodobí podporovatelé ukrajinského IT sektoru na akci přítomni. Jejím cílem bylo rekapitulovat dosavadní pomoc, kterou zástupci soukromé sféry i neziskového sektoru v oblasti IT Ukrajině poskytli a rozšířit podněty, jak by tuto pomoc šlo do budoucna ještě zintenzivnit a optimalizovat.

Pro AAVIT šlo přirozeně o vítanou příležitost, jak zvýšit povědomí o iniciativě Laptops for Ukraine a propojit se se zajímavými lidmi z oblasti české IT komunity i veřejné správy.

Ředitel AAVIT Jaromír Hanzal ve svém příspěvku prezentoval praktické aspekty spojené s darováním IT vybavení v rámci mezinárodní iniciativy Laptops for Ukraine. Zmínil hlavní bariéry, které v současné době mohou dárcovství komplikovat. Vedle toho vysvětlil politické pozadí vzniku iniciativy a zapojení AAVIT v kontextu předchozích aktivit na podporu Ukrajiny, které započaly již v prvních měsících ruské agrese. Závěrem vytyčil ambiciózní cíl, kterého bychom chtěli při sběru vybavení dosáhnout, a vyjádřil apel na účastníky akce, aby sbírku pomohli propagovat nebo se aktivně zapojili coby dárci.

Vicepremiér Ivan Bartoš ve svém projevu poděkoval všem, kteří se aktivně na IT pomoci Ukrajině podílejí. Shrnul, co všechno se za uplynulý rok podařilo a zmínil že Ukrajina může v některých ohledech sloužit i jako inspirace a příklad do obré praxe.

Např. v oblasti eGovernmentu jsou Ukrajinci docela daleko a každodenní problémy, vyplývající z válečného stavu, tento pokrok výrazně akcelerovaly. Na jeho slova navázal i zástupce ukrajinský chargé d’affaires Vitalij Usatyj, který vypíchl nejpotřebnější technologie a jejich význam pro válečné i civilní účely. Dále se svojí zdravicí vystoupil třeba vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný, zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a několika význačných společností či představitelé několika neziskových organizací. Ti jsou aktivní zejména v problematice zvyšování IT kompetencí Ukrajinců, jež se snaží v ČR zapojit do pracovního procesu.

Věříme, že se úsilí, investované do pomoci Ukrajině, v dohledné době vrátí prostřednictvím ukončení válečného konfliktu za podmínek, které budou pro napadený stát přijatelné. Do té doby děkujeme za Vaši podporu.