Seminář Virtuální podnik na Magistrátu hl. města Praha

Digitální inovace a dotační programy: Virtuální podnik 2023

Fundraising / Panelové diskuse

Digitální inovace a dotační programy: Virtuální podnik 2023

Dne 2. března se v prostorech Magistrátu hl. města Prahy uskutečnil seminář s názvem Virtuální podnik v inovačním prostředí (nejen) hl. města Prahy. Seminář moderoval ředitel AAVIT Jaromír Hanzal a vystoupilo na něm několik zajímavých řečníků z prostředí veřejné správy a finančního sektoru.

Úvodní projev přednesl zastupitel hl. města Prahy Jan Chabr, který nad celou akcí vzal záštitu. Zmínil význam podpory inovačního podnikání v Praze a popsal aktivity, kterými se vedení hlavního města snaží posílit inovační postavení v konkurenci ostatních významných měst z regionu střední Evropy. Mezi nimi určitě stojí za zmínku ambiciózní projekt přestavby Strahovského stadionu na moderní technologické centrum, které bude sloužit jako obří inovační a startupový hub.

Následně vystoupil ředitel odboru digitalizace a internetu MPO Petr Filipi, který účastníky semináře seznámil s praktickými aspekty podávání projektů a poskytování dotací v rámci nástrojů podpory v gesci MPO. Předal své zkušenosti, získané na základě již proběhlé výzvy Virtuální podnik z minulého roku, a vysvětlil, v čem se bude nová výzva od té předchozí lišit. Mezi účastníky vzbudil jeho příspěvek značný zájem a následovala podnětná diskuze.

Na výklad o dotačních programech MPO na podporu digitalizace podnikání navázali zástupci společnosti J&T Leasing Oldřich Freidinger a Kamila Jungová. Ti představili finanční produkty své společnosti sloužící nejen k financování implementace digitálních inovací. Ty je možno využít jak samostatně, tak jako komplementární zdroj pro kofinancování dotačních projektů.

Širší pohled na problematiku dotační podpory českých podniků poskytl vrchní ředitel sekce fondů Marian Piecha. Kromě digitalizace se věnoval i tématu podpory vědy a výzkumu a rovněž odpověděl několik dotazů z auditoria. Též prezentoval některé zajímavé legislativní návrhy, jež by měly české společnosti v implementaci digitálních řešení prostřednictvím dotačních nástrojů motivovat.

Budoucnost dotační podpory a plánované výzvy

Za velmi pozitivní výstup semináře lze považovat zmínku o tom, že Evropská komise údajně zvažuje další využití mechanismu Národního plánu obnovy i v období po roce 2023. Oproti strukturálním a investičním fondům spatřuje výhody v tom, že poskytované finanční prostředky jsou navázány na realizaci konkrétních reforem, což lépe umožňuje dotačními nástroji tlačit politické priority.

V českých reáliích to především znamená, že by opět mohlo být možné vyhlásit další dotační výzvy nejen na podporu implementace digitálních opatření i pro podnikatelské subjekty z hl. města Prahy, jako tomu bylo v první výzvě Virtuální podnik z roku 2022.

Výzva, která je plánována na další měsíce roku 2023, bude součástí Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Ten bohužel podporu podnikání na území hl. města Prahy prostřednictvím podobné výzvy neumožňuje.