Tisková konference IT Fitness Test 2023

IT Fitness Test 2023 zahájen. Otestujte si své digitální kompetence

IT Fitness Test / Mezinárodní iniciativy

IT Fitness Test 2023 zahájen. Otestujte si své digitální kompetence

Dnes v ranních hodinách proběhla za účasti zástupců AAVIT tisková konference ke slavnostnímu spuštění IT Fitness Test pro rok 2023. Jde o iniciativu, která si klade za cíl otestovat digitální kompetence žáků a studentů základních a středních škol. AAVIT je společně s Česko.Digital gestorem projektu pro Českou republiku.

IT Fitness Test bude v letošním roce otevřen v regionu V4 a na Ukrajině. Hlavním partnerem, který celý projekt zastřešuje, je slovenská platforma Digitálna Koalícia. IT Fitness Test byl nejprve otevřen na Slovensku a postupně se začal rozšiřovat i do dalších zemí v regionu. Jeho obsah je pravidelně updatován, aby odpovídal celkovému technologickému pokroku ve společnosti.

V České republice jde o druhý ročník

Vyplnění testu trvá zhruba jednu hodinu a celkem čítá 100 (verze pro střední školy) nebo 80 (verze pro základní školy) otázek. Ty jsou koncentrovány do pěti základních tematických bloků:

  • Internet
  • Bezpečnost a počítačové systémy
  • Komplexní úlohy
  • Kancelářské nástroje
  • Sociální sítě a kolaborativní nástroje

Principem testu je schopnost respondenta logicky uvažovat, zapojovat kritické myšlení a využít všech dostupných programů, aplikací a zdrojů na internetu. Žáci a studenti si testy mohou udělat nejen ve školních učebnách, ale i doma nebo na telefonu. Po jejich dokončení mohou vidět svůj výsledek.

Záštity a partneři

Jsme rádi, že záštitu nad projektem převzalo několik významných tuzemských partnerů ze soukromého i veřejného sektoru. A to konkrétně Svaz průmyslu a dopravy ČR, Microsoft, Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohou nám pomoci především oblasti propagace iniciativy.

Bez digitální gramotnosti to nepůjde

Věříme, že význam této iniciativy přesahuje oblast školství a vzdělávání, neboť digitální kompetence jsou v současnosti alfou a omegou budování moderní ekonomiky. U drtivé většiny pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou jsou zcela nezbytné a celkově výrazně ubývá pracovních pozic, které žádným způsobem byť jen elementární digitální kompetence nevyžadují.

V České republice se v posledních letech potýkáme se systematickým nedostatkem pracovních sil, což není způsobeno pouze prostým nedostatkem pracovníků, ale i jejich nedostatečnými kompetencemi. Máme za to, že podobné iniciativy jako IT Fitness Test pomohou posílit konkurenceschopnost české ekonomiky a zajistit kvalifikovanou pracovní sílu nejen pro sektor průmyslu, ale také u služeb.