board-min-1

Jaromír Hanzal novým členem představenstva DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE

Jaromír Hanzal novým členem představenstva DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE na letošním Summer Summit 2024 zvolilo nové představenstvo.

Představenstvo (Executive Board) DIGITALEUROPE tvoří 10 zástupců národních obchodních asociací sdružených v DIGITALEUROPE a 10 generálních ředitelů členských společností. Jeho hlavním úkolem je definovat poslání a cíle DIGITALEUROPE jakožto poradní orgán, stanovovat budoucí priority, rozhodovat o plánech a strategických záměrech. Představenstvo schvaluje politické stanoviska, které jsou předkládány ke schválení valnému shromáždění. Jmenuje také předsedy politických a pracovních skupin DIGITALEUROPE a koordinuje jejich práci.

„Je mi ctí, že mohu přivítat Petera Weckessera a Doris Põld v našem vedoucím týmu. Peter přináší rozsáhlé zkušenosti v oblasti digitální transformace, zatímco Doris nabízí neocenitelné poznatky z Estonska, nejvyspělejší digitální země v Evropě. Společně ztělesňují rozmanitost a sílu evropského technologického ekosystému.“

Cecilia Bonefeld-Dahl, generální ředitelka DIGITALEUROPE

Významný milník pro AAVIT a Českou republiku

Zvolení Jaromíra Hanzala jako člena představenstva DIGITALEUROPE je uznáním naší práce a působení v největší evropské digitální asociaci. Jaromír Hanzal se v představenstvu setká s dalšími zástupci významných oborových asociací jako techUK, Ametic, ITL a také s představiteli globálních digitálních gigantů jako Siemens, Intel, Bosch, Nokia a SAP.

Jaromír Hanzal

Tento úspěch zároveň představuje další důležitý milník v růstu AAVIT a posílení našich pozic v České republice i Evropě. Jsme připraveni se aktivně zapojit do diskuze o budoucí podobě digitální ekonomiky, která bude v následujících měsících probíhat s ohledem na nedávné volby do Evropského parlamentu.

AAVIT je mladá asociace a historicky první český člen DIGITALEUROPE. Moje zvolení do Executive Boardu je pro celý tým AAVIT pečetí na intenzivní práci v posledních třech letech. V nové roli se chci ještě více zaměřit na odbourávání byrokracie pro malé a střední podniky, zlepšení prostředí pro start-upy a podporu mezinárodní spolupráce.

Jaromír Hanzal, CEO AAVIT & Executive Board Member DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE má s novým vedením ambiciózní plány pro digitální transformaci Evropy a my jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto významného procesu.