Summer Summit 2024 DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE Summer Summit 2024

DIGITALEUROPE / Partnerství a networking

DIGITALEUROPE Summer Summit 2024

Druhá polovina června se už obligátně nese ve znamení setkání Summer Summit DIGITALEUROPE v Bruselu. Ani na letošním ročníku nemohli zástupci AAVIT chybět.

Evropa dnes čelí výzvám, které jsou zásadní pro její hospodářskou bezpečnost. Klíčovým faktorem je přístup ke kritickým technologiím a inovační síla evropských společností. Bohužel, Evropa zaostává – pouze 10 ze 100 největších technologických společností podle tržní hodnoty a pouze 8 % jednorožců pochází z EU. Tyto statistiky podtrhují potřebu rychlé a účinné reakce na tuto společnou výzvu.

Letošní Summer Summit proto otevřel diskuze o budoucnosti evropských technologií a síle inovačního potenciálu Evropy.

Evropa digitální lídrem?

Před začátkem summitu vydala DIGITALEUROPE publikaci s názvem The EU’s Critical Tech Gap: Rethinking economic security to put Europe back on the map, která poukazuje na fakt, že Evropa zaostává v 7 z 8 kritických technologických oblastí, zejména v polovodičích a umělé inteligenci. Studie zdůrazňuje, že ekonomickou bezpečnosti Evropy není možné dosáhnou pouze zmírněním rizik, ale také využitím příležitostí a potenciálu jednotného digitálního trhu.

Studie identifikuje tři klíčové oblasti, na které by se měla Evropa zaměřit:

  • Škálovatelnost v EU: Roztříštěnost jednotného trhu a nedostatek jednotné strategie brání evropským společnostem v růstu a konkurenci na globální úrovni.

  • Investice: Evropa zaostává za USA a Čínou v investicích do kritických technologií. EU nemá společný kapitálový trh, veřejné financování výzkumu a vývoje je na národní úrovni roztříštěné a neefektivní a inovace nejsou dostatečně komercializovány, aby si Evropa udržela konkurenční výhodu.

  • Regulační prostředí: Evropské podniky často čelí přísným předpisům, které jim brání v růstu. Je třeba vytvořit příznivější regulační podmínky, které podpoří inovace a expanzi.

Klíčové projevy a panelové diskuse

DIGITALEUROPE Summer Summit byl jako vždy o hledání konkrétních řešení, jak z Evropy učinit digitální velmoc. Sérii přednášek a panelových diskuzí otevřela debata s evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager, která zdůraznila zásadní roli jednotného evropského kapitálového trhu, který umožňuje podnikům rychleji škálovat:

„Škálování vyžaduje velký kapitál a špičkové talenty. Obojí nám v současné době chybí. Nebudeme mít financování ve velkém měřítku, pokud nebudeme mít kapitálový trh.“

Margrethe Vestager, Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž

Na panelové diskuzi s názvem „Europe’s Tech Landscape: Strengths Weaknesses, and the Road Ahead“ pak vystoupili Denis Redonnet, Ann Mettler, Luuk van Middelaar a Katrhin Watsonn a diskutovali o tom, jak mohou minulá selhání nasměrovat Evropu k větší konkurenceschopnosti:

„Pokud nebudou evropské podniky vědět lépe škálovat, proměníme se v inkubátor pro celý svět“.

Ann Mettler, Viceprezidentka Breakthrough Energy

Na závěr vystoupil portugalský státní tajemník pro hospodářství João Rui Ferreira, který ve svém projevu hovořil o potřebě zefektivnění regulací, navýšení investic a posílení partnerství se třetími zeměmi:

„Globální konkurenceschopnost a hospodářská bezpečnost musí být v centru politiky EU.“

João Rui Ferreira, Portugalský státní tajemník pro hospodářství

Jaromír Hanzal novým členem představenstva

Setkání Summer Summit 2024 bylo speciální díky tomu, že došlo k vyhlášení výsledků voleb do různých pracovních skupin a stejně tak do představenstva DIGITALEUROPE, jehož členem se stal ředitel AAVIT Jaromír Hanzal

Jelikož v DIGITALEUROPE působíme pouze něco přes dva roky, jedná se o skvělý úspěch a ocenění jeho práce a našeho působení v největší evropské digitální asociaci. V představenstvu se sejde s dalšími zástupci významných oborových asociací (např. techUK, Ametic, ITL atd.) stejně jako globálních digitálních gigantů (např. Siemens, Intel, Bosch, Nokia, SAP atd.). 

Věříme, že jde o další důležitý milník růstu AAVIT a posílení našich pozic v Česku i Evropě. Jsme připraveni se aktivně zapojit do diskuze o budoucí podobě digitální ekonomiky, která bude s ohledem na právě proběhlé volby do EP v následujících měsících probíhat.