Akce Masters of Digital 2022.

Masters of Digital 2022: Evropský summit DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

Masters of Digital 2022: Evropský summit DIGITALEUROPE

Dne 3. února 2022 se zástupci AAVIT účastnili akce Masters of Digital pořádané přední evropskou digitální asociací DIGITALEUROPE. Ta sdružuje přední stakeholdery v oblasti digitalizace a IT z řad významných firem a relevantních asociací z jednotlivých členských a přidružených zemí EU.

Může být EU digitálním lídrem?

Cílem letošního eventu Masters of Digital bylo poskytnout prostor pro diskuzi zástupcům privátního sektoru, evropských a národních institucí. Účastnící vyhodnocovali jednotlivé úspěchy a nedostatky, s kterými se oblast digitalizace a IT potýká. Dále také prodiskutovali budoucí legislativní i jiné kroky, kterými se EU bude snažit dostat do pozice digitálního lídra a přiblížili trendy, které lze v budoucnosti očekávat.

Mezi legislativní aktivity lze zařadit např. přípravu EU Chips Act, respektive EU Data Act, které mají za cíl zbavit EU závislosti na dovozu čipů ze zahraničí, především z Asie. Rovněž mají vytvořit právní rámec pro sdílení dat mezi privátním a veřejným sektorem.

Kde je prostor pro zlepšení?

Zástupci DIGITALEUROPE si uvědomují jistý deficit, který EU v oblasti IT a digitalizace nabrala proti jiným světovým regionům, především Severní Americe a části Asie.

Tento deficit se projevuje jak v každodenním využívání digitálních řešení ve prospěch občanů a podnikatelů, tak v množství IT firem, které na trh uvádějí disruptivní technologie s obrovským komercializačním potenciálem. Bývají označovány jako tzv. „unicorns“, přičemž v roce 2021 bylo 13 % z Evropy a pouhých 5 % z EU (po odečtení Spojeného království).

Klíčová témata: AI, kyberbezpečnost i cloud technologie

Během jednotlivých panelů zazněla celá řada námětů, které mají postavení EU v digitálním světě posílit.

Evergreenem je zajištění vhodného financování pro projekty aplikovaného výzkumu v IT. Dále byla diskutována třeba otázka zvyšování digitální gramotnosti obyvatel EU, posílení spolupráce mezi entitami z různých členských zemí, či stále nedostatečné využívání cloudových technologií.

Velkým tématem – především v souvislosti s problematikou digitalizace zdravotnictví – bylo rovněž posílení důvěry občanů vůči sdílení dat v digitálním prostoru. V neposlední řadě byla též věnována pozornost problematice kyberbezpečnosti v návaznosti na struktury Severoatlantické aliance.

Z pohledu České republiky je přínosné podobné iniciativy sledovat, jelikož jsou příležitostí pro internacionalizaci českého IT sektoru. Vedle toho poskytují užitečné informace, které českým stakeholderům poskytnout vodítko pro budoucí vývoj.