mod2022

Zástupci AAVIT se účastnili akce Masters of Digital

Zástupci AAVIT se účastnili akce Masters of Digital

Dne 3. února 2022 se zástupci AAVIT účastnili akce Masters of Digital pořádané přední evropskou digitální asociací DIGITALEUROPE. Ta sdružuje přední stakeholdery v oblasti digitalizace a IT z řad významných firem a relevantních asociací z jednotlivých členských a přidružených zemí EU.

Účel akce

Cílem akce bylo poskytnout prostor pro diskuzi zástupcům privátního sektoru, evropských a národních institucí. Dále vyhodnotit jednotlivé úspěchy a nedostatky, s kterými se oblast digitalizace a IT potýká, prodiskutovat budoucí legislativní i jiné kroky, kterými se EU bude snažit dostat do pozice digitálního lídra a osvětlit trendy, jež lze v budoucnosti očekávat. Mezi legislativní aktivity lze zařadit např. přípravu EU Chips Act, respektive EU Data Act, které mají za cíl zbavit EU závislosti na dovozu čipů ze zahraničí, především z Asie, a rovněž vytvořit právní rámec pro sdílení dat mezi privátním a veřejným sektorem.

Kde je prostor pro zlepšení?

V zásadě lze konstatovat, že zástupci DIGITALEUROPE si uvědomují jistý deficit, který EU v oblasti IT a digitalizace nabrala proti jiným světovým regionům, především Severní Americe a části Asie. Tento deficit se projevuje jak v každodenním využívání digitálních řešení ve prospěch občanů a podnikatelů, tak v množství IT firem, které na trh uvádějí disruptivní technologie s obrovským komercializačním potenciálem. Bývají označovány jako tzv. „unicorns“, přičemž v roce 2021 bylo 13 % z Evropy a pouhých 5 % z EU (po odečtení Spojeného království).

Jaká byla probírána témata?

Během jednotlivých panelů zazněla celá řada námětů, které mají postavení EU v digitálním světě posílit. Evergreenem je zajištění vhodného financování pro projekty aplikovaného výzkumu v IT, dále byla diskutována třeba otázka zvyšování digitální gramotnosti obyvatel EU, posílení spolupráce mezi entitami z různých členských zemí, či stále nedostatečné využívání cloudových technologií. Velkým tématem – především v souvislosti s problematikou digitalizace zdravotnictví – bylo rovněž posílení důvěry občanů vůči sdílení dat v digitálním prostoru. V neposlední řadě byla též věnována pozornost problematice kyberbezpečnosti v návaznosti na struktury Severoatlantické aliance.

Z pohledu České republiky je přínosné podobné iniciativy sledovat, jelikož jsou příležitostí pro internacionalizaci českého IT sektoru. Vedle toho poskytují užitečné informace, které českým stakeholderům poskytnout  vodítko pro budoucí vývoj.