AAVIT je novým členem HK ČR.

AAVIT je členem Hospodářské komory ČR

Domácí legislativa

AAVIT je členem Hospodářské komory ČR

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) vstoupila do Hospodářské komory České Republiky, konkrétně do Hospodářské komory hlavního města Prahy.

AAVIT si od tohoto kroku slibuje posílení svého vlivu v oblasti dalšího prosazování prvků digitalizace, robotizace a umělé inteligence v české společnosti a intenzivnější možnost komentovat příslušnou legislativu nebo nástroje podpory.

„Hospodářská komora ve svých řadách ráda přivítá nové členy, kteří se angažují v progresivních oblastech digitalizace a aplikovaného výzkumu,“

říká předseda Hospodářské komory hlavního města Prahy Petr Michal.

AAVIT se zároveň přihlásí do tří tematicky vyprofilovaných sekcí HK:

  • Sekce IT a telekomunikací
  • Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu
  • Sekce pro výzkum, vývoj a inovace

Díky tomu bude ve strukturách Hospodářské komory vhodně pokryta agenda asociace. Členství v HK ČR je potenciálně přínosné i z pohledu propagace témat v zájmu AAVIT během období českého předsednictví v EU, které se velmi rychle blíží. 

AAVIT vznikla v reakci na zvýšenou společenskou potřebu efektivnější komunikace se subjekty státní správy. Členové asociace jsou přesvědčeni, že česká veřejná správa a státní instituce extrémně potřebují reflexi a znalost potřeb trhu. Jejím strategickým cílem je prosazování co nejširší digitalizace, robotizace a umělé inteligence ve všech sektorech a oblastech ekonomiky.