AAVIT je prvním českým členem DIGITALEUROPE.

AAVIT je prvním českým členem DIGITALEUROPE

DIGITALEUROPE / Mezinárodní aktivity

AAVIT je prvním českým členem DIGITALEUROPE

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) se k 1. březnu stala prvním českým členem evropské platformy DIGITALEUROPE. Ta je tvořena národními obchodními a oborovými asociacemi a špičkovými firmami s globálním významem.

Platforma DIGITALEUROPE dlouhodobě funguje jako vlivová organizace pro prosazování zájmů IT sektoru v Evropské unii.

Mezi hlavní body její agendy patří například asistence při přípravách legislativního rámce v oblasti IT a digitalizace, přičemž má reálný vliv na rozhodování evropských institucí. Je hnacím motorem evropské digitální transformace, která je zároveň jedním z klíčových nástrojů přechodu k bezuhlíkové ekonomice.

Směřuje všechny své snahy k tomu, aby se EU stala globálním digitálním lídrem.

AAVIT prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu v IT, snaží se pro něj narovnat podnikatelské prostředí a zvýšit jeho podíl v tuzemské ekonomice. Členství v DIGITALEUROPE naší asociaci dodává přehled o přípravě klíčové IT legislativy na evropské úrovni. Můžeme aktivně vystupovat při její tvorbě ve prospěch našich členů. Vedle toho členství v DIGITALEUROPE zesiluje pozici AAVIT při jednání s českými institucemi a policy-makery,

říká ředitel AAVIT Jaromír Hanzal.

Současná doba je velmi turbulentní a jasně připomíná význam IT sektoru a digitalizace pro zajištění ekonomické prosperity. Míra nejistoty, s kterou se dnes potýkáme, je zcela bezprecedentní.

„Je možné, že tradiční průmyslová odvětví budou tvrdě zasažena nedostatkem energie nebo strategických komodit. Orientace na IT by měla být jasnou prioritou České republiky,“ dodává Hanzal.

Věříme, že členství v DIGITALEUROPE posílí zájem českého IT sektoru v EU.

 „IT segment je kritickou infrastrukturou nejen privátního sektoru, ale i toho veřejného, což je v současnosti velmi zřetelné. Proto vítáme každou aktivitu, který pomůže digitalizaci a zavádění nových technologií a principů v IT,“ dodává Michal Košek, CEO společnosti eMan, jedné ze zakládajících členů AAVIT.