Hosté workshopu téma udržitelnosti měst

AAVIT udává trend v problematice udržitelných měst

Udržitelnost / Workshopy a konference

AAVIT udává trend v problematice udržitelných měst

V návaznosti na lednovou návštěvu zástupců AAVIT v Norsku jsme včera prostřednictvím workshopu THE OF NORWAY – UDRŽITELNÁ MĚSTA pokračovali v prosazování tématu udržitelných měst ve veřejném prostoru. Akce v Kampusu Hybernská spojila řadu zajímavých osob ze světa politiky, veřejného sektoru a municipalit, byznysu i vysokých škol. Jak již název napovídá, bylo rovněž přítomno několik norských hostů, a to fyzicky i digitálně z Osla a Trondheimu.

Inspirace z Norska

Celou akci zahájil velvyslanec Norského království Jeho Excelence Conrad Rønneberg, který vyzdvihl její význam pro spolupráci obou zemí. Na jeho řeč navázali pražští politikové Jan Chabr a Martin Benkovič, kteří na základě svého působení v Zastupitelstvu hlavního města Prahy krátce shrnuli význam udržitelných řešení pro kvalitu života obyvatel měst ve 21. století.

Následně vystoupil CEO naší partnerské IT asociace z Norska Abelia, Øystein Søreide, který velmi výstižně popsal motivace, jež norskou společnost vedly k prosazování udržitelných řešení, stejně jako některé praktické příklady jejich aplikace do každodenního života v norských městech.

Tečku za dopoledním programem udělal vedoucí oddělení udržitelných měst z Trondheimu Øyvind Tanum. Ten prostřednictvím vzdáleného přístupu popsal metodiku a indikátorovou soustavu, kterou úředníci z Trondheimu využili pro vytváření strategií pro co nejkvalitnější život obyvatel města.

Sdílení zkušeností

Po pauze na oběd a networking pokračoval program semináře několika příspěvky na téma implementace chytrých řešení, a to především v oblasti udržitelné mobility.

Laura Herzig ze společnosti Beta Mobility popsala ve svém příspěvku z Osla faktory, které udržitelnou mobilitu ovlivňují a několik jejich příkladů z prostředí služeb, autonomních zařízení, dronů, či elektrických dopravních prostředků.

Na Lauru navázala Kari Anne Solfjeld Eid, která je zakladatelkou norského start-upu Whee!. Ten stojí na principu pronajímání bezpečných elektrokol, která jsou speciálně navržena pro přepravu dětí. Výstižně shrnula negativa automobilové dopravy a potenciál podobných řešení i pro jiná města, než je Oslo.

Poslední vystoupení workshopu měl Filip Neterda, mimo jiné jeden z duchovních otců projektu Obce v datech. V jeho rámci byl vytvořen precizně vycizelovaný index, jehož cílem je měřit kvalitu života obyvatel v českých městech a obcích. Na základě toho je možné obce porovnávat mezi sebou, což přináší velmi zajímavý impulz do veřejné debaty.

Spolupráce na lince Česko – Norsko

Workshop byl vyvrcholením projektu, který AAVIT úspěšně podala do 4. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Věříme, že i v budoucnu budeme schopni realizovat zajímavé internacionální aktivity, které na tuto iniciativu naváží. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem účastníkům z české i norské strany, bez kterých by nebylo možné workshop uspořádat. Udržitelná města jsou pouze jedním z mnoha témat, které jasně prokazuje nezbytnost digitalizace pro vytvoření moderní a konkurenceschopné společnosti. Přivítáme i další stimuly, jež pomůžou transformovat myšlení odpovědných autorit i řadových obyvatel.