aavit_Fuubu26X0AIrsay

AAVIT udává trend v problematice udržitelných měst

AAVIT udává trend v problematice udržitelných měst

V návaznosti na lednovou návštěvu zástupců AAVIT v Norsku jsme včera prostřednictvím workshopu THE OF NORWAY – UDRŽITELNÁ MĚSTA pokračovali v prosazování tématu udržitelných měst ve veřejném prostoru. Akce v Kampusu Hybernská spojila řadu zajímavých osob ze světa politiky, veřejného sektoru a municipalit, byznysu i vysokých škol. Jak již název napovídá, bylo rovněž přítomno několik norských hostů, a to fyzicky i digitálně z Osla a Trondheimu.

Celou akci zahájil velvyslanec Norského království Jeho Excelence Conrad Rønneberg, který vyzdvihl její význam pro spolupráci obou zemí. Na jeho řeč navázali pražští politikové Jan Chabr a Martin Benkovič, kteří na základě svého působení v Zastupitelstvu hlavního města Prahy krátce shrnuli význam udržitelných řešení pro kvalitu života obyvatel měst ve 21. století. Následně vystoupil CEO naší partnerské IT asociace z Norska Abelia, Øystein Søreide, který velmi výstižně popsal motivace, jež norskou společnost vedly k prosazování udržitelných řešení, stejně jako některé praktické příklady jejich aplikace do každodenního života v norských městech. Tečku za dopoledním programem udělal vedoucí oddělení udržitelných měst z Trondheimu Øyvind Tanum. Ten prostřednictvím vzdáleného přístupu popsal metodiku a indikátorovou soustavu, kterou úředníci z Trondheimu využili pro vytváření strategií pro co nejkvalitnější život obyvatel města.

Po pauze na oběd a networking pokračoval program semináře několika příspěvky na téma implementace chytrých řešení, a to především v oblasti udržitelné mobility. Laura Herzig ze společnosti Beta Mobility popsala ve svém příspěvku z Osla faktory, které udržitelnou mobilitu ovlivňují a několik jejich příkladů z prostředí služeb, autonomních zařízení, dronů, či elektrických dopravních prostředků. Na Lauru navázala Kari Anne Solfjeld Eid, která je zakladatelkou norského start-upu Whee!. Ten stojí na principu pronajímání bezpečných elektrokol, která jsou speciálně navržena pro přepravu dětí. Výstižně shrnula negativa automobilové dopravy a potenciál podobných řešení i pro jiná města, než je Oslo. Poslední vystoupení workshopu měl Filip Neterda, mimo jiné jeden z duchovních otců projektu Obce v datech. V jeho rámci byl vytvořen precizně vycizelovaný index, jehož cílem je měřit kvalitu života obyvatel v českých městech a obcích. Na základě toho je možné obce porovnávat mezi sebou, což přináší velmi zajímavý impulz do veřejné debaty.

Workshop byl vyvrcholením projektu, který AAVIT úspěšně podala do 4. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Věříme, že i v budoucnu budeme schopni realizovat zajímavé internacionální aktivity, které na tuto iniciativu naváží. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem účastníkům z české i norské strany, bez kterých by nebylo možné workshop uspořádat. Udržitelná města jsou pouze jedním z mnoha témat, které jasně prokazuje nezbytnost digitalizace pro vytvoření moderní a konkurenceschopné společnosti. Přivítáme i další stimuly, jež pomůžou transformovat myšlení odpovědných autorit i řadových obyvatel.