NERV_cover

Komentář k návrhům prorůstových opatření NERV

Rozhovory a komentáře

Komentář k návrhům prorůstových opatření NERV

Se zájmem jsme si přečetli seznam prorůstových opatření, který připravila a zveřejnila Národní ekonomická rada vlády (NERV). Celkově jde o ambiciózní dokument, který obsahuje řadu zajímavých návrhů a postřehů. Na druhou stranu máme pocit, že oblastem IT a digitalizace není věnována pozornost, kterou by si zasloužily. 

Hned v prologu je digitalizaci věnován samostatný odstavec, který prezentuje poněkud odměřený pohled. Určitě souhlasíme, že digitalizace není samospásná a vždy by měla být prostředkem, nikoliv cílem. Na druhou stranu i s vědomím chronických problémů, kterými se digitalizace veřejného sektoru v ČR potýká, je třeba zmínit, že smyslem digitalizace není za každou cenu nahradit člověka. Digitalizace může pomoci zefektivnit zaměstnancům veřejného sektoru práci, ale hlavně by měla zkvalitnit servis jeho zákazníkům, tzn. obyvatelům ČR. Jakkoliv by jedním z cílů digitalizace rozhodně mělo být mimo jiné i zeštíhlení veřejného sektoru, není úplně spravedlivé z toho dělat základní parametr měření její úspěšnosti.

Naší hlavní námitkou ovšem je, že digitalizace by měla být více akcentována nejen v souvislosti s veřejným sektorem. Chápeme, že dokument má zastřešující charakter a snaží se vyhýbat konkrétním odvětvím a sektorům ekonomiky. IT a digitalizace ale působí průřezově napříč veškerými aktivitami administrativy státu a ekonomické činnosti jeho obyvatel, proto by měly být zmíněny v některých vybraných tematických oblastech materiálu.

V oblasti vzdělávání by rozhodně stálo za zmínku zmínit oblast digitálních dovedností, a to buď samostatně, nebo v rámci některého ze zmíněných doporučení. Stejně tak by bylo vhodné v oblasti investic explicitně zmínit nástroje na podporu vývoje a implementace inovativních digitálních řešení. Daňové odpočty jsou bezesporu vhodným nástrojem, ale existují i jiné legislativní nebo zcela praktické aspekty, které problematiku digitálních inovací ovlivňují. ČR se např. potýká s obrovským deficitem IT odborníků, který by pomohlo vyřešit zaměstnávání osob ze zahraničí. A to nikoliv pouze těch, kteří v ČR studovali, ale i absolventů zahraničních škol. České firmy při zaměstnávání odborníků především z třetích zemí často odrazují byrokratické obtíže, kterým musí čelit a které celý proces mimořádně komplikují. Tuto skutečnost by podobný dokument měl reflektovat.

Věříme, že dokument NERV bude přetaven v další plodnou diskuzi, v které budeme i nadále hájit zájmy IT a digitalizace.